Ochrona środowiska
Działalność usługowa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
Finanse
Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji oraz zarządzania przedsięwzięciami w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw